Categories
最新動向

反國安法 罷工公投

下週末,工會將會發動聯合公投,表態反對國安法以及啓動聯合罷工。而明天記者會將會交代情況,請大家密切留意!

記者會
日期:6月6日
時間:下午 2:30

有傳國安惡法最快六月底實施,我們需要實施前絕地反擊。
寧鳴而死,不默而生!

參與公投工會名單,公投前搵返所屬工會加入(名單陸續更新)
https://bit.ly/305DVqj

義工招募:https://forms.gle/c57jXxVZCpVYzofn7

#向國安法說不
#積極備戰聯合罷工
#全民公投

HKIU

【全港反國安法】

跨工會街站,明天街頭見。

HKIU

【加入工會,罷工公投】
保險街站
日期:6月10日 (星期三)
時間:12:00-14:00
地點:觀塘AXA Tower 前

#加入工會罷工公投
#街站
#HKIU

HKIU

🚨🚨🚨緊急🚨🚨🚨
【請廣傳】
時間緊迫,請盡力發放出去。

614 工會聯合公投快速解説
1. HKIU目標3000會員
2. 614 投票支持 / 反對蟈安法
3. 投票支持 / 反對罷工
4. 如超過六成人支持罷工,將會進行分階段性的行動

所以希望大家除咗攞BNO 外😂😂各會員幫手招攬更多同路人加入工會,達成呢個目標

如果一個地方失去了反對的聲音,喪失了說不的自由,咁我哋Hong Kong 就會變成 ’腥港‘

#工會聯合公投
#快速解說
#多你一個好多
#就係差你一票
#蟈安法
#罷工公投
#HKIU

HKIU

⚠️注意罷工罷課聯合公投延期至620】
#620公投 #公投就是抗爭

因應天文台指星期日有熱帶氣旋逼近並且會有狂風暴雨,經過商討之後,「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」決定將罷工罷課公投延期至6月20日(下星期六),但絕對絕對不會取消。

今日兩辦同政府以致黨媒都一齊出聲批評罷工罷課公投,更加證明中共對公投非常關注,我哋一定要更多人參與,展現決心!大家記住投票表達意見以及參與工會活動都係我哋嘅基本權利,我哋唔會因爲咁而退縮!

而聽日嘅工會聯合招募都會照常,只係星期日嘅公投延期。我們會繼續堅持舉辦罷工罷課公投,展現業界以及學界的決心和民意,亦呼籲市民團結抗敵,加入工會參與公投。

中學生行動籌備平台
二百萬三罷工會聯合陣線

2020年6月12日

HKIU

用行動一齊保護我哋嘅屋企,可以嗎?

HKIU

#HKIU街站

17/6 (星期三)17:30-19:30
觀塘開源道鱷魚恤中心對出

19/6 (星期五)17:30-19:30
鰂魚涌黨鐵站A出口

20/6 (星期六)罷工罷課聯合公投

HKIU
【620反國安法罷工罷課公投】
保險投票站
10:00-20:00 (現有會員+即時登記成為會員)

慈雲山站:慈雲山蒲崗村道89號地下禮堂 (主場館-集合所有參與公投工會)

旺角站:旺角道7-9號威特商業大廈9樓

銅鑼灣站:駱克道491-499號京都商業中心21樓B室 (即場換領會員咭)

參加公投工會包括:
香港白領 行政及文職 同行工會
新公務員工會 Union for New Civil Servants
香港社會工作者總工會 (HKSWGU)
香港會計手足工會
香港言語治療師總工會 The General Union of Hong Kong Speech Therapists
香港職業治療師工會
香港物理治療師職工總會 The Hong Kong General Union of Physiotherapists
香港保險㒰人職工會 Hong Kong Insurance Union
香港專業眼科視光師工會
香港創建及工程人員總會 Hong Kong Construction and Engineering Employees General Union
前線新力量零售工會
飲食及酒店業職工總會(職工盟)Catering and Hotel Industries Employees General Union(HKCTU)
香港酒店工會 Hong Kong Hotel Employees Union
香港調酒師工會 BMUHK
香港設計師工會
香港地產代理權益總工會
香港美容化妝工會 Hong Kong Beauty and MakeUp Trade Union
航空同業陣線Hong Kong Aviation Staff Alliance
航海交通服務業職工會
城巴有限公司職工會
新世界第一巴士公司職工會
香港公關及傳訊業總工會
香港資訊科技界工會
香港電子科技人員協會
香港製藥及醫療儀器業職工總會
建築地盤職工總會 – 職工盟屬會
社會及政治組織從業員工會 Social and Political Organization Workers’ Union
環境教育及生態保育人員工會Environmental Education&Ecological Conservation Workers’ Union
H&M香港員工工會
壹傳媒工會 Next Media Trade Union

#加入工會
#反國安法罷工罷課公投
#HKIU
 
 
 
 
 
HKIU

620 罷工罷課公投
記低三個HKIU駐場票站
(可辦理入會手續及現有成員投票)
建議把握機會今日盡快登記,明天Fast Pass投票。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *